Duurzame landbouw - Laten we samen veranderen hoe de wereld voedsel verbouwt.

Duurzame landbouw - Laten we samen veranderen hoe de wereld voedsel verbouwt.

Bij Netafim hebben we de technologie, de knowhow en de verbeelding om landbouw duurzaam te maken. Samen kunnen we zorgen voor een voedselveilige toekomst. 

Het klimaat verandert. De landbouw moet ook veranderen.

Tegen 2050 zullen we 70% meer voedsel moeten verbouwen om de groeiende wereldbevolking te voeden. We zullen moeten omgaan met veranderende neerslagpatronen en frequente droogtes. Als je als boer wilt overleven, moet je minder afhankelijk worden van het weer en actief tegengas geven. Precisie-irrigatie helpt boeren klimaatbestendig en duurzamer te worden. Het beheersen van de hoeveelheid water die aan de plant wordt gegeven is cruciaal voor het behalen van optimale opbrengsten. 

De beschikbare grond optimaal benutten

Akkerland is schaars door monocultuur, bodemerosie, klimaatverandering en te intensieve landbouw. De opbrengst per hectare verhogen en tegelijk de bodemvruchtbaarheid beschermen is een duurzame aanpak. Precisie-irrigatie stelt boeren in staat om op elke topografie, veldvorm of -grootte te telen. Het verandert land dat ongeschikt is voor teelt in bebouwbare grond. Het geeft planten gunstigere groeiomstandigheden die zorgen voor een hogere opbrengst, en maakt meerdere gewascycli per jaar mogelijk. 

 

Waterschaarste beheren

Nu de landbouw 70% van het zoet water van de planeet verbruikt en droogtes steeds vaker voorkomen, is waterefficiënte landbouw wereldwijd een prioriteit. Precisie-irrigatie helpt boeren het meeste uit elke druppel te halen door meer gewassen te verbouwen met de beperkte watervoorraad. Met druppelirrigatie kan ook gerecycled en/of zout water worden gebruikt. Gewassen krijgen precies de hoeveelheid water die ze nodig hebben, wanneer en waar ze het nodig hebben.  Dit verhoogt de efficiëntie van het watergebruik tot 50% in vergelijking met andere irrigatiemethodes. 

Tijd om ons voedselsysteem te herzien

Landbouw, milieu en voeding zijn met elkaar verbonden. Om NUL HONGER te bereiken, moeten we opnieuw nadenken over de manier waarop we ons voedsel verbouwen en de impact ervan op de beperkte hulpbronnen van de planeet.  Precisie-irrigatie helpt boeren klimaatrisico's te elimineren en ons voedselsysteem duurzamer te maken door hen in staat te stellen hun opbrengsten te verhogen terwijl ze minder water, kunstmest, energie en gewasbescherming gebruiken. 

 

We kunnen iets doen tegen voedselonzekerheid

Kunnen we de komende jaren genoeg voedsel produceren? Kunnen we de wereldbevolking voeden zonder de planeet te schaden? Kunnen we dit doen in het licht van de klimaatverandering? Bij Netafim geloven we dat het antwoord is: Ja, ja en ja.  

Als bedrijf dat groeide door de ontwikkeling van irrigatiesystemen voor boerderijen in de woestijn, waar regen schaars is en landbouwgrond arm, weten we al vele jaren dat het mogelijk is om meer voedsel te produceren in de moeilijkste omstandigheden.  

Deze overtuiging vind je terug in ons motto - Grow More with LessTM en wordt in het veld waargemaakt door middel van precisie-irrigatie. Onze unieke benadering van landbouw gaat over het helpen van boeren om hogere opbrengsten en gewassen van betere kwaliteit te realiseren, terwijl ze minder water, meststoffen en energie gebruiken. Ongeacht het gewas, het klimaat, de bodem of de regio, is het onze missie om mannen en vrouwen, kleine boeren en grote bedrijven, in staat te stellen meer voedsel te verbouwen met minder middelen. Op deze manier wordt landbouw ook een manier om de armoedecirkel te doorbreken, om duurzame middelen van bestaan te genereren die boeren, hun gemeenschappen en samenlevingen in stand houden. 

Met behulp van precisie-irrigatie kunnen we de toekomst van onze voedselproductie veranderen! 

dotted-line3.png

Partners in duurzaamheid

Wij werken samen met telers, bedrijven, overheden en hulporganisaties over de hele wereld om de landbouw winstgevender en duurzamer te maken. Bekijk hier onze kennispartners. 

logos.jpg

Negatieve milieueffecten minimaliseren met druppelirrigatie

Maïs is de op twee na grootste plantaardige voedselbron ter wereld. Het is ook het onderwerp van een levenscyclusanalyse (LCA) waarbij gegevens over de maïsteelt zijn gebruikt die gedurende zes jaar zijn verzameld bij 200 maïstelers in Turkije. De resultaten van deze LCA laten zien dat druppelirrigatie veel gunstiger is dan irrigatie door overstroming of beregening als het gaat om het minimaliseren van negatieve milieueffecten. In vergelijking met overstroming of beregening vertoonde maïs met druppelbevloeiing een hogere opbrengst, was er aanzienlijk minder kunstmest nodig en was de koolstofuitstoot lager. 

Rapportage over duurzaamheid

Wij zijn grote fans van transparantie. Daarom delen wij alle informatie, kennis en ervaring openlijk en via meerdere kanalen. 
Ook onder onze partners en medewerkers hechten wij veel waarde aan transparantie. Kwaliteiten als openheid en integriteit helpen ons vertrouwen op te bouwen, wat een productievere samenwerking mogelijk maakt. Dat helpt onze partners en medewerkers om meer succes en winst te behalen. 
En als het om onze eigen mensen gaat, stimuleren en ondersteunen wij hen op alle mogelijke manieren. Terwijl we respect en gelijkheid garanderen, werken we aan het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent, waar we het ook vinden. En natuurlijk zorgen we overal voor gezondheid, veiligheid en mensenrechten. 
Om ervoor te zorgen dat we altijd het beste halen uit maatschappelijk verantwoord ondernemen, volgen we ook de principes van het Global Reporting Initiative (GRI). Bekijk onze rapporten voor een overzicht van onze recente prestaties. 

 DOWNLOAD NETAFIM 2018-2019 DUURZAAMHEIDSOVERZICHT (https://www.netafim.com/4a63ed/globalassets/sustainability/netafim-2018-2019-sustainability-review.pdf ) 

DOWNLOAD ORBIA 2019 GRI VERSLAG (https://www.netafim.com/4a63ed/globalassets/sustainability/orbia-2019-sustainability-report.pdf

Duurzaam ondernemen

We promoten duurzaam ondernemen door een zakelijke aanpak waarin we: 

  • Een hoog niveau van transparantie waarborgen; 
  • De Global Reporting Initiative (GRI) principes volgen; 
  • Vasthouden aan een uitgebreide zakelijke gedragscode; 
  • Voldoen aan de hoogste internationale normen; 
  • En compromisloze inzet voor het welzijn van onze medewerkers garanderen.
Meer lezen over Netafim