Disclaimer

De informatie en de technische gegevens op deze website zijn met de grootste zorg samengesteld. De inhoud wordt regelmatig geactualiseerd en/of aangevuld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dan de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De aanbevelingen zijn dan ook indicatief, waar geen rechten of aansprakelijkheid aan ontleend kunnen worden. Netafim Netherlands B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen n.a.v. toepassing van deze adviezen. Zonder schriftelijke toestemming van Netafim Netherlands B.V. is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen. Zie onze leveringsvoorwaarden.